RSS

การติดตั้ง Spaw editor

Sun, Aug 17, 2008

PHP

Pages: 1 2 3 4

วิธีการติดตั้ง Spaw editor

สวัสดีครับ วันนี้ผมเขียนบทความเรื่องการติดตั้ง Spaw editor มาให้ได้อ่านกัน หลายๆท่านอาจจะรู้จักกันดีสำหรับ editor ที่เป็น wysiwyg นี้ว่ามันคืออะไร เอาไว้ใช้ทำอะไรได้บ้าง ถ้าท่านใดยังไม่รู้จัก  สามารถเข้าไป อ่านที่บทความนี้ครับ อยู่ต้นๆของบทความ ผมอธิบายเอาไว้ให้
สำหรับระบบ Spaw editor ตัวนี้ได้มีหลายๆเว็บไซต์ได้นำมาใช้งานกัน ที่เราเห็นบ่อยๆก็ เช่น ฟรีเว็บบอร์ดของ Yimwhan.com หรือจะเป็นระบบ Diary management system ของ คุณบอล แห่งเว็บ Theballball.com เป็นต้น
ก่อนทำการติดตั้งให้คุณไปดาวน์โหลดไฟล์ Spaw editor มาก่อนครับ
คลิ๊กที่นี่

ดาวน์โหลดมาแล้วจะเป็นไฟล์ Zip ดังรูปข้างล่างนี้ ให้คุณทำการแตกไฟล์ออกครับ

เมื่อแตกไฟล์มาแล้ว ให้นำโฟลเดอร์ wysiwyg นี้ไปวางในไดเร็คทรอรี่ที่รัน php ได้

ให้คุณเข้าไปในโฟลเดอร์ wysiwyg/spaw/config/ แล้วเปิดไฟล์ path.php เพื่อทำการตั้งค่า config ของ spaw editor ว่าโฟลเดอร์ของ spaw editor  อยู่ที่ไหน เพื่อที่เวลาเราเรียกใช้งานจะได้แสดงผลได้อย่างถูกต้อง

เมื่อเปิดไฟล์ path.php มา ให้แก้ไขค่าของ $pathDir ให้ถูกต้อง
สมมุติว่า คุณใช้ Appserv เป็น webserver ติดตั้งอยู่ที่ไดร์ C: แล้วได้นำเอาโปรแกรม spaw editor นี้ไปวางใน โฟลเดอร์ www พาธจริงๆของไฟล์ spaw editor ก็คือ C:/Appserv/www/wysiwyg แต่ Path ของ editor wysiwyg นี้จะอยู่ที่ /wysiwyg เพราะว่าไฟล์ที่นำ Spaw editor นี้ไปใช้ ได้ใช้ตัวแปรในการตรวจสอบ Path ของไฟล์จริงๆอยู่แล้ว จึงไม่มีปัญหา ให้ใส่แค่ชื่อโฟลเดอร์หลักก็พอ
อย่างตัวอย่างนี้ ผมเอาโฟลเดอร์ wysiwyg ไปวางใน www ของ Appserv Path ในการตั้งค่าของผมก็คือ /wysiwyg
หลังจากนั้นก็ทำการ Save ไฟล์นี้


ไฟล์ต่อมาที่ต้องทำการแก้ไขคือ spaw_control.config.php ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ wysiwyg/spaw/config/ เหมือนกัน  ให้คุณเปิดไฟล์ spaw_control.config.php ขึ้นมา

ผมได้ทำการ Comment ไว้กำกับแล้วว่าจะต้องแก้ไขตรงไหน อย่างบันทัดที่ 18 นั้น เป็นที่เรากำหนดตั้งค่าของโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ spaw editor โดยตัวที่คุณดาวน์โหลดไปนั้น จะใช้ชื่อโฟลเดอร์ Spaw editor ว่า spaw
ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เป็นอย่างอื่น
ในค่าของตัวแปร $spaw_dir จุดตรงนี้คุณก็จะต้องเปลี่ยนให้เป็นชื่อโฟลเดอร์ที่คุณเปลี่ยนไปด้วย

ต่อมาประมาณบันทัดที่ 49 – 65 ของไฟล์ spaw_control.config.php เป็นการเพิ่ม แก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบของฟ้อนและขนาดของฟ้อน  ดูตัวอย่างจากโค้ด สามารถเพิ่มทำตามรูปแบบโค้ดด้านบนได้เลยครับ เพียงแค่เพิ่มชื่อและขนาดของฟ้อนที่คุณต้องการเท่านั้น

ต่อจากการแก้ไขรูปแบบฟ้อน ในไฟล์เดียวกันนี้ เป็นการกำหนด format ของไฟล์นามสกุลรูปที่คุณอัพโหลดมาว่าจะเอานามสกุลอะไรบ้าง

จุดสุดท้ายของไฟล์นี้ที่ต้องทำการแก้ไขคือ ระบุ Path ของโฟลเดอร์ที่เราต้องการอัพโหลดรูปไปเก็บไว้

เมื่อคุณระบุพาธที่เก็บรูปเอาไว้แล้ว คุณก็อย่าลืมไปสร้างโฟลเดอร์ไว้ด้วยนะครับ ไม่งั้นโปรแกรมมันจะหาไม่เจอ  อย่างเช่นของผม โฟลเดอร์ชื่อ uploads

เมื่อเข้าไปในโฟลเดอร์ uploads จะเห็นโฟลเดอร์ย่อยๆ อีก3โฟลเดอร์เหมือนกับที่เราได้ตั้งค่าเอาไว้ในไฟล์ spaw_control.config.php

ที่นี้มาอธิบายเรื่องของการนำเอา spaw editor ไปใช้งานร่วมกับ form ของเรากันบ้าง โดยปกติแล้วเอาจะเรา spaw editor ไปใช้งานแทน text area กัน
โดยการนำไปใช้ให้เอาโค้ดดังรูปข้างล่างนี้ไปไว้ในไฟล์ที่จะเอาไปใช้งานด้วย แล้วทำการแก้ไขตรง $spaw_root = DR.’wysiwyg/spaw/’; ให้มีพาธที่ถูกต้องตามชื่อโฟลเดอร์ที่เราตั้งชื่อและเก็บไฟล์ spaw editor เอาไว้ด้วย

Pages: 1 2 3 4

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

1 Comments For This Post

  1. poepoe Says:

    เวลา insert image แล้ว output ออกมา มันไม่โชว์รูปภาพครับ url ของรูป เป็นhttp://localhost/%22/wysiwyg/uploads/picture00/ชื่อรูป/%22

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.